ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B' ΕΤΟΥΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική

Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B' ΕΤΟΥΣ- Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

 

Α. Γενικές Δεξιότητες-Τεχνικές

16/10/2014 Κλινική συνέντευξη- Role-play / Γ.Σίμος

 

223/10/2014 Κλινική συνέντευξη- Role-play / Γ.Σίμος

 

30/10/2014 Κλινική συνέντευξη- Role-play / Λ.Κωνσταντινίδης

 

6/11/2014 Κλινική συνέντευξη- Role-play / Λ.Κωνσταντινίδης

 

13/11/2014 Η κατανόηση του περιστατικού / Γ.Σίμος

Από το βιβλίο Nicholas Tarrier (2006). Case formulation in Cognitive Behaviour Therapy: The Treatment of Challenging and Complex Cases. Hove,UK: Routledge

Κεφάλαιο 1: An introduction to case formulation and its challenges του Nicholas Tarrier, σελ. 1-11

Κεφάλαιο 2: Cognitive therapy case formulation in anxiety disorders του Adrian Wells, σελ. 52-80

 

20/11/2014 Συμπεριφορικά πειράματα/ Γ.Σίμος

Από το βιβλίο των James Bennett-Levy, Gillian Butler, Melanie Fennell, and Ann Hackmann (2004). Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy (Cognitive Behaviour Therapy: Science and Practice, 2). Oxford: Oxford University Press.

Κεφάλαιο 1: Behavioural experiments: historical and conceptual underpinnings των James Bennett–Levy, David Westbrook, Melanie Fennell, Myra Cooper, Khadj Rouf, and Ann Hackmann. Σελ. 1-20

Κεφάλαιο 2: Devising effective behavioural experiments των Khadj Rouf, Melanie Fennell, David Westbrook, Myra Cooper, and James Bennett–Levy, σελ. 21-58.

 

27/11/2014 Γνωστικές τεχνικές/ Λ.Κωνσταντινίδης

Από το βιβλίο Robert L. Leahy (2003). Cognitive Therapy Techniques: A Practitioner’s Guide. New York: The Guilford Press

Κεφάλαιο 2: Evaluating and Challenging Thoughts, σελ. 37-66

Κεφάλαιο 3: Evaluating Assumptions and Rules, σελ. 67-101

Κεφάλαιο 4: Evaluating Worries, σελ. 102-157

Κεφάλαιο 5: Information Processing and Logical Errors, σελ. 158-189

Κεφάλαιο 6: Putting Things in Perspective, σελ. 190-223

 

4/12/2014 Βασικά στοιχεία ψυχοφαρμακολογίας/ Β. Μποζίκας

 

11/12/2014 Ανάθεση δουλειάς στο σπίτι/ Ν.Νικολαϊδης

Απο το βιβλιο των Nikolaos Kazantzis, Frank P. Deane, Kevin R. Ronan, and Luciano L’Abate (2004). Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy. New York: Routledge

Κεφάλαιο 2: Theoretical Foundations των N. Kazantzis & L.L’Abate, σελ. 9-34,

Κεφάλαιο 3: Empirical Foundations των  N.Kazantzis, F.P.Deane, K.R.Ronan & G.K.Lampropoulos, σελ. 35-60,

Κεφάλαιο 17: Α Guiding Model for Practice των N.Kazantzis, J.Macewan & F.M.Dattilio, σελ. 357-404 και

Κεφάλαιο 18: Summary and Conclusions των N.Kazantzis, F.P.Deane, K.R.Ronan & L. L’Abate, σελ405-415

 

Β.Θεραπευτική: Κλινικά σύνδρομα-Ι

 

18/12/2014 Κατάθλιψη/ Γ.Σίμος

Kevin T. Kuehlwein (2002). Η γνωστική θεραπεία της κατάθλιψης. Στο βιβλίο «Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία: Ένας οδηγός για τους κλινικούς». Επιμέλεια: Γρηγόρης Σίμος. Μετάφραση: Νικόλας Νικολαϊδης. Εκδόσεις Πατάκη, 2010, σελ. 21-83

Ann Garland & Jan Scott (2004). Depression. Απο το βιβλιο των Nikolaos Kazantzis, Frank P. Deane, Kevin R. Ronan, and Luciano L’Abate (Eds). Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy. New York: Routledge (σελ. 237-262)

Melanie Fennell, James Bennett–Levy, and David Westbrook (2004). Depression. Στο James Bennett-Levy, Gillian Butler, Melanie Fennell, and Ann Hackmann (Eds). Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy. Oxford: Oxford University Press (σελ. 205-222)

 

8/1/2015 Κατάθλιψη-Αυτοκτονικότητα/ Γ.Σίμος

Freeman A. & Jackson (2010). Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία της αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Στο βιβλίο «Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία: Ένας οδηγός για τους κλινικούς». Επιμέλεια: Γρηγόρης Σίμος. Μετάφραση: Νικόλας Νικολαϊδης. Εκδόσεις Πατάκη, σελ 85-112.

 

Mark A. Reinecke, Jason J. Washburn, and Emily Becker-Weidman (2007). Depression and Suicide. Στο Frank M. Dattilio & Arthur Freeman (Eds). Cognitive- Behavioral Strategies in Crisis Intervention/3rd Edition. New York: The Guilford Press, pp. 25-67.

 

15/1/2015 & 22/1/2015 Διαταραχή Πανικού/Γ.Σίμος

Γρηγόρης Σίμος (2009). Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία της Διαταραχής Πανικού. Στο βιβλίο «Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία: Ένας οδηγός για τους κλινικούς». Επιμέλεια: Γρηγόρης Σίμος. Μετάφραση: Νικόλας Νικολαϊδης. Εκδόσεις Πατάκη, σελ 148-183

 

Ann Hackmann (2004). Panic disorder and agoraphobia. Στο James Bennett-Levy, Gillian Butler, Melanie Fennell, and Ann Hackmann (Eds). Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy. Oxford: Oxford University Press, σελ. 59-79

 

29/1/2015 & 5/2/2015 Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή/  Λ.Κωνσταντινίδης

Απο το βιβλίο των Dugas, M. J. & Robichaud, M. (2007). Cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety disorder: From science to practice. New York: Routledge.

Κεφάλαιο 2: A cognitive model of Generalized Anxiety Disorder, σελ. 23-45

Κεφάλαιο 4: Treatment overview, σελ. 85-105

Κεφάλαιο 5: Step-by-step treatment, σελ. 107-178

Κεφάλαιο 7: Addressing complicating factors, σελ. 199-219

 

12/2/2015 & 19/2/2015 Κοινωνική Φοβία/ Γ.Σίμος (12/2/2015) & Ν.Νικολαΐδης (19/2/2015)

Από το βιβλίο των Stefan G. Hofmann & Michael W. Otto (2008). Cognitive Behavioral Therapy for Social Anxiety Disorder: Evidence-Based and Disorder-Specific Treatment Techniques. New York: Routledge

Κεφάλαιο 2: Overall Description of Treatment Strategy, σελ.31-51

Κεφάλαιο 3: Session-by-Session Outline, σελ. 53-90

Κεφάλαιο 5: Treatment in Action- Clinical examples, σελ. 91-114

Κεφάλαιο 6: Complicating Factors, σελ. 115-135

 

Θεραπευτική: Κλινικά σύνδρομα-ΙΙ

 

26/2/2015 & 5/3/2015 Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διατ./ Χ.Νεστορής (26/2/2015) & Ν.Νικολαΐδης (5/3/2015)

David A. Clark (2005). Cognitive-behavioral Therapy for OCD. New York: The Guilford Press

Κεφάλαια 8,9, 10, 11 και 12

 

Στο βιβλίο «Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία: Ένας οδηγός για τους κλινικούς». Επιμέλεια: Γρηγόρης Σίμος. Μετάφραση: Νικόλας Νικολαϊδης. Εκδόσεις Πατάκη

Κεφάλαιο 5: σελ. 185-217

 

12/3/2015 ΓΣ Θεραπεία της Ψυχογενούς Ανορεξίας/ Λ.Κωνσταντινίδης

Lock James, Le Grange Daniel, Agras W. Stewart, Dare Christopher (2007). Εγχειρίδιο Θεραπείας για την ψυχογενή ανορεξία: μια οικογενειακή προσέγγιση. Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Κεφάλαια 2-4, 6, 8, 10

 

Christopher G. Fairburn (2008). Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. New York: The Guilford Press

Κεφάλαιο 11 (σελ. 147-182)

 

19/3/2015 & 23/3/2015 Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία της Βουλιμίας/ Γ.Σίμος

Christopher G. Fairburn (2008). Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. New York: The Guilford Press

Κεφάλαια 2-3 (σελ.7-34), 5-10 (σελ. 47-146), 12-13 (σελ. 183-220)

 

2/4/2015 Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία της Παχυσαρκίας/ Ν.Νικολαΐδης

Cooper Zafra, Fairburn Christopher G., Hawker Deborah M. (2007). Γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία της παχυσαρκίας. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Κεφάλαια 2,3,5,7,9, 10,11

 

16/4/2015 Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία Ζεύγους/ Λ.Κωνσταντινίδης

Epstein Norman B.,Baucom Donald H. (2008). Ενισχυμένη γνωστική - συμπεριφορική θεραπεία ζευγαριών.  Αθήνα, Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Κεφάλαια 7-11,13

 

23/4/2015 Θεραπεία Ψυχοσεξουαλικών Διαταραχών/ Γ. Σίμος

Keith Hawton (1985). Sex Therapy: A Practical Guide. Oxford: Oxford Medical Publications

Κεφάλαια 6,7,8,9 (σελ 97-171)

 

Θεραπευτική: Κλινικά σύνδρομα-ΙΙΙ

 

7/5/2015 & 14/5/2015 ΓΣ Θεραπεία της Σχιζοφρένειας/ Λ.Κωνσταντινίδης

David G. Kingdon and Douglas Turkington (2011). Γνωστική Θεραπεία της Σχιζοφρένειας. Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη

 

21/5/2015, 28/6/2015, 4/6/2015 & 11/6/2015 Θεραπεία Σχημάτων/ Γ.Σίμος

Young Jeffrey E., Klosko Janet S., Weishaar Marjorie E. (2008). Θεραπεία σχημάτων. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

 

18/6/2015 Ανακεφαλαίωση-Ανασκόπηση/Γ.Σίμος-Λ.Κωνσταντινίδης-Ν.Νικολαΐδης

 
Επιστροφή
Διαφήμιση
GreekEnglish