Βιβλία για τον Ειδικό Print
There are no translations available.

Judith Beck "Εισαγωγή στη Γνωστική Θεραπεία" (Πρόλογος Aaron T. Beck),

Εκδόσεις Πατάκη, Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Αθήνα, 2004