Πιστοποίηση επιβλεπόντων (εποπτών)

Η EABCT δεν έχει ακόμη καταλήξει στα κριτήρια και τη διαδικασία πιστοποίησης επιβλεπόντων (εποπτών).

Στο μεταξύ, η ΕΕΓΣΨ – μέσω της Επιτροπής Πιστοποίησης- είναι στη διαδικασία εξεύρεσης των κριτηρίων και της καλύτερης διαδικασίας πιστοποίησης επιβλεπόντων (εποπτών).

Τα προσωρινά κριτήρια στα οποία έχει καταλήξει η Επιτροπή Πιστοποίησης της ΕΕΓΣΨ είναι:
Α.πιστοποίηση ΓΣΘ
Β.επαρκής κλινική εμπειρία
Γ.πιθανή εμπειρία στην κλινική επίβλεψη (ως επιβλέπων)
Δ.πιθανή εκπαίδευση στην επίβλεψη ΓΣΘ
Ε.πιθανή επίβλεψη επιβλέποντα (μέσω ομαδικής επίβλεψης/ peer review).

Επιτροπή Πιστοποίησης: Πιστοποίηση Επιβλεπόντων (2010)
1.Γρηγόρης Σίμος
2.Νικόλας Νικολαϊδης
3.Λευτέρης Κωνσταντινίδης

Scroll to Top