Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με βάση τις συστάσεις/ απαιτήσεις της European Association of Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Η ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης στη ΓΣΘ πιστοποιείται τόσο από την ΕΕΓΣΨ, όσο και από την EABCT.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας (όπως ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ειδικευόμενους ψυχίατρους). Η παρακολούθηση του προγράμματος απαιτεί από τους συμμετέχοντες την ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια. Το κύριο βάρος της εκπαίδευσης στη διάρκεια του 1ου έτους είναι στη θεωρητική προετοιμασία, ενώ κατά τη διάρκεια του 2ου έτους και έπειτα είναι στην κλινική δουλειά με προοδευτικά αυξανόμενης δυσκολίας περιστατικά. Εντούτοις, η θεωρητική εκπαίδευση συνεχίζεται και στο 2ο έτος (αλλά και στο 3ο με τη μορφή του Journal Club) με προοδευτικά μειούμενο αναλογικά χρόνο.

Scroll to Top