Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με βάση τις συστάσεις/ απαιτήσεις της European Association of Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Η ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης στη ΓΣΘ πιστοποιείται τόσο από την ΕΕΓΣΨ, όσο και από την EABCT. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας (όπως ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ειδικευόμενους ψυχίατρους). Η παρακολούθηση του προγράμματος απαιτεί από […]

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Περισσότερα »