Πιστοποίηση

Πιστοποίηση επιβλεπόντων (εποπτών)

Η EABCT δεν έχει ακόμη καταλήξει στα κριτήρια και τη διαδικασία πιστοποίησης επιβλεπόντων (εποπτών). Στο μεταξύ, η ΕΕΓΣΨ – μέσω της Επιτροπής Πιστοποίησης- είναι στη διαδικασία εξεύρεσης των κριτηρίων και της καλύτερης διαδικασίας πιστοποίησης επιβλεπόντων (εποπτών). Τα προσωρινά κριτήρια στα οποία έχει καταλήξει η Επιτροπή Πιστοποίησης της ΕΕΓΣΨ είναι:Α.πιστοποίηση ΓΣΘΒ.επαρκής κλινική εμπειρίαΓ.πιθανή εμπειρία στην κλινική …

Πιστοποίηση επιβλεπόντων (εποπτών) Read More »

Αίτηση για επανα-πιστοποίηση

Η επανα-πιστοποίηση είναι μια διαδικασία που διασφαλίζει το ότι κάθε πιστοποιημένος θεραπευτής εξακολουθεί να εκπαιδεύεται και να ανανεώνει τις γνώσεις του (συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη). Η Επιτροπή Πιστοποίησης της ΕΕΓΣΨ αποφάσισε πως η επανα-πιστοποίηση είναι απαραίτητο να γίνεται κάθε πέντε (5) έτη, κάτι που αποτελεί λογικό χρονικό διάστημα για να επιδείξει κάποιος ΓΣ θεραπευτής ότι αξακολουθεί …

Αίτηση για επανα-πιστοποίηση Read More »

Αίτηση για πιστοποίηση

Η πιστοποίηση αφορά:Α. Μέλη της ΕΕΓΣΨ,Β.που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, καιΓ. που εμπίπτουν σε μια από τις τρεις κατηγορίες που περιγράφονατι στη σελίδα «Πιστοποίηση» Το κόστος της πιστοποίησης είναι:Α. εκατό ευρώ (100€) για την αρχική πιστοποίηση από την ΕΕΓΣΨΒ. εικοσιπέντε ευρώ (25€) για την αρχική πιστοποίηση από την EABCT (απαιτείται πρώτα πιστοποίηση από ΕΕΓΣΨ)Γ. εικοσιπέντε ευρώ …

Αίτηση για πιστοποίηση Read More »

Η πιστοποίηση γνωστικών συμπεριφορικών θεραπευτών

Η ιστορία της πιστοποίησης γνωστικών – συμπεριφορικών (ΓΣ) θεραπευτών στην EABCT είναι μάλλον πολύ παλιά. Αρχίζει ως συζήτηση στη δεκαετία του 1970 μέσα από το τι ακριβώς θα μπορούσε να περιλαμβάνει η εκπαίδευση ενός Γνωστικού Συμπεριφορικού (ΓΣ) θεραπευτή, συζητιούνται τα ελάχιστα κριτήρια εκπαίδευσης ενός ΓΣ θεραπευτή (minimum training standards ή core training standards) μέσα από …

Η πιστοποίηση γνωστικών συμπεριφορικών θεραπευτών Read More »

Scroll to Top