Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B' ΕΤΟΥΣ- Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Α. Γενικές Δεξιότητες-Τεχνικές

16/10/2014 Κλινική συνέντευξη- Role-play / Γ.Σίμος

223/10/2014 Κλινική συνέντευξη- Role-play / Γ.Σίμος

30/10/2014 Κλινική συνέντευξη- Role-play / Λ.Κωνσταντινίδης

6/11/2014 Κλινική συνέντευξη- Role-play / Λ.Κωνσταντινίδης

13/11/2014 Η κατανόηση του περιστατικού / Γ.Σίμος
Από το βιβλίο Nicholas Tarrier (2006). Case formulation in Cognitive Behaviour Therapy: The Treatment of Challenging and Complex Cases. Hove,UK: Routledge
Κεφάλαιο 1: An introduction to case formulation and its challenges του Nicholas Tarrier, σελ. 1-11
Κεφάλαιο 2: Cognitive therapy case formulation in anxiety disorders του Adrian Wells, σελ. 52-80

20/11/2014 Συμπεριφορικά πειράματα/ Γ.Σίμος
Από το βιβλίο των James Bennett-Levy, Gillian Butler, Melanie Fennell, and Ann Hackmann (2004). Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy (Cognitive Behaviour Therapy: Science and Practice, 2). Oxford: Oxford University Press.
Κεφάλαιο 1: Behavioural experiments: historical and conceptual underpinnings των James Bennett–Levy, David Westbrook, Melanie Fennell, Myra Cooper, Khadj Rouf, and Ann Hackmann. Σελ. 1-20
Κεφάλαιο 2: Devising effective behavioural experiments των Khadj Rouf, Melanie Fennell, David Westbrook, Myra Cooper, and James Bennett–Levy, σελ. 21-58.

27/11/2014 Γνωστικές τεχνικές/ Λ.Κωνσταντινίδης
Από το βιβλίο Robert L. Leahy (2003). Cognitive Therapy Techniques: A Practitioner’s Guide. New York: The Guilford Press
Κεφάλαιο 2: Evaluating and Challenging Thoughts, σελ. 37-66
Κεφάλαιο 3: Evaluating Assumptions and Rules, σελ. 67-101
Κεφάλαιο 4: Evaluating Worries, σελ. 102-157
Κεφάλαιο 5: Information Processing and Logical Errors, σελ. 158-189
Κεφάλαιο 6: Putting Things in Perspective, σελ. 190-223

4/12/2014 Βασικά στοιχεία ψυχοφαρμακολογίας/ Β. Μποζίκας

11/12/2014 Ανάθεση δουλειάς στο σπίτι/ Ν.Νικολαϊδης
Απο το βιβλιο των Nikolaos Kazantzis, Frank P. Deane, Kevin R. Ronan, and Luciano L’Abate (2004). Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy. New York: Routledge
Κεφάλαιο 2: Theoretical Foundations των N. Kazantzis & L.L’Abate, σελ. 9-34,
Κεφάλαιο 3: Empirical Foundations των N.Kazantzis, F.P.Deane, K.R.Ronan & G.K.Lampropoulos, σελ. 35-60,
Κεφάλαιο 17: Α Guiding Model for Practice των N.Kazantzis, J.Macewan & F.M.Dattilio, σελ. 357-404 και
Κεφάλαιο 18: Summary and Conclusions των N.Kazantzis, F.P.Deane, K.R.Ronan & L. L’Abate, σελ405-415

Β.Θεραπευτική: Κλινικά σύνδρομα-Ι

18/12/2014 Κατάθλιψη/ Γ.Σίμος
Kevin T. Kuehlwein (2002). Η γνωστική θεραπεία της κατάθλιψης. Στο βιβλίο «Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία: Ένας οδηγός για τους κλινικούς». Επιμέλεια: Γρηγόρης Σίμος. Μετάφραση: Νικόλας Νικολαϊδης. Εκδόσεις Πατάκη, 2010, σελ. 21-83
Ann Garland & Jan Scott (2004). Depression. Απο το βιβλιο των Nikolaos Kazantzis, Frank P. Deane, Kevin R. Ronan, and Luciano L’Abate (Eds). Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy. New York: Routledge (σελ. 237-262)
Melanie Fennell, James Bennett–Levy, and David Westbrook (2004). Depression. Στο James Bennett-Levy, Gillian Butler, Melanie Fennell, and Ann Hackmann (Eds). Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy. Oxford: Oxford University Press (σελ. 205-222)

8/1/2015 Κατάθλιψη-Αυτοκτονικότητα/ Γ.Σίμος
Freeman A. & Jackson (2010). Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία της αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Στο βιβλίο «Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία: Ένας οδηγός για τους κλινικούς». Επιμέλεια: Γρηγόρης Σίμος. Μετάφραση: Νικόλας Νικολαϊδης. Εκδόσεις Πατάκη, σελ 85-112.

Mark A. Reinecke, Jason J. Washburn, and Emily Becker-Weidman (2007). Depression and Suicide. Στο Frank M. Dattilio & Arthur Freeman (Eds). Cognitive- Behavioral Strategies in Crisis Intervention/3rd Edition. New York: The Guilford Press, pp. 25-67.

15/1/2015 & 22/1/2015 Διαταραχή Πανικού/Γ.Σίμος
Γρηγόρης Σίμος (2009). Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία της Διαταραχής Πανικού. Στο βιβλίο «Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία: Ένας οδηγός για τους κλινικούς». Επιμέλεια: Γρηγόρης Σίμος. Μετάφραση: Νικόλας Νικολαϊδης. Εκδόσεις Πατάκη, σελ 148-183

Ann Hackmann (2004). Panic disorder and agoraphobia. Στο James Bennett-Levy, Gillian Butler, Melanie Fennell, and Ann Hackmann (Eds). Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy. Oxford: Oxford University Press, σελ. 59-79

29/1/2015 & 5/2/2015 Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή/ Λ.Κωνσταντινίδης
Απο το βιβλίο των Dugas, M. J. & Robichaud, M. (2007). Cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety disorder: From science to practice. New York: Routledge.
Κεφάλαιο 2: A cognitive model of Generalized Anxiety Disorder, σελ. 23-45
Κεφάλαιο 4: Treatment overview, σελ. 85-105
Κεφάλαιο 5: Step-by-step treatment, σελ. 107-178
Κεφάλαιο 7: Addressing complicating factors, σελ. 199-219

12/2/2015 & 19/2/2015 Κοινωνική Φοβία/ Γ.Σίμος (12/2/2015) & Ν.Νικολαΐδης (19/2/2015)
Από το βιβλίο των Stefan G. Hofmann & Michael W. Otto (2008). Cognitive Behavioral Therapy for Social Anxiety Disorder: Evidence-Based and Disorder-Specific Treatment Techniques. New York: Routledge
Κεφάλαιο 2: Overall Description of Treatment Strategy, σελ.31-51
Κεφάλαιο 3: Session-by-Session Outline, σελ. 53-90
Κεφάλαιο 5: Treatment in Action- Clinical examples, σελ. 91-114
Κεφάλαιο 6: Complicating Factors, σελ. 115-135

Θεραπευτική: Κλινικά σύνδρομα-ΙΙ

26/2/2015 & 5/3/2015 Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διατ./ Χ.Νεστορής (26/2/2015) & Ν.Νικολαΐδης (5/3/2015)
David A. Clark (2005). Cognitive-behavioral Therapy for OCD. New York: The Guilford Press
Κεφάλαια 8,9, 10, 11 και 12

Στο βιβλίο «Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία: Ένας οδηγός για τους κλινικούς». Επιμέλεια: Γρηγόρης Σίμος. Μετάφραση: Νικόλας Νικολαϊδης. Εκδόσεις Πατάκη
Κεφάλαιο 5: σελ. 185-217

12/3/2015 ΓΣ Θεραπεία της Ψυχογενούς Ανορεξίας/ Λ.Κωνσταντινίδης
Lock James, Le Grange Daniel, Agras W. Stewart, Dare Christopher (2007). Εγχειρίδιο Θεραπείας για την ψυχογενή ανορεξία: μια οικογενειακή προσέγγιση. Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ
Κεφάλαια 2-4, 6, 8, 10

Christopher G. Fairburn (2008). Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. New York: The Guilford Press
Κεφάλαιο 11 (σελ. 147-182)

19/3/2015 & 23/3/2015 Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία της Βουλιμίας/ Γ.Σίμος
Christopher G. Fairburn (2008). Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. New York: The Guilford Press
Κεφάλαια 2-3 (σελ.7-34), 5-10 (σελ. 47-146), 12-13 (σελ. 183-220)

2/4/2015 Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία της Παχυσαρκίας/ Ν.Νικολαΐδης
Cooper Zafra, Fairburn Christopher G., Hawker Deborah M. (2007). Γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία της παχυσαρκίας. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ
Κεφάλαια 2,3,5,7,9, 10,11

16/4/2015 Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία Ζεύγους/ Λ.Κωνσταντινίδης
Epstein Norman B.,Baucom Donald H. (2008). Ενισχυμένη γνωστική - συμπεριφορική θεραπεία ζευγαριών. Αθήνα, Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ
Κεφάλαια 7-11,13

23/4/2015 Θεραπεία Ψυχοσεξουαλικών Διαταραχών/ Γ. Σίμος
Keith Hawton (1985). Sex Therapy: A Practical Guide. Oxford: Oxford Medical Publications
Κεφάλαια 6,7,8,9 (σελ 97-171)

Θεραπευτική: Κλινικά σύνδρομα-ΙΙΙ

7/5/2015 & 14/5/2015 ΓΣ Θεραπεία της Σχιζοφρένειας/ Λ.Κωνσταντινίδης
David G. Kingdon and Douglas Turkington (2011). Γνωστική Θεραπεία της Σχιζοφρένειας. Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη

21/5/2015, 28/6/2015, 4/6/2015 & 11/6/2015 Θεραπεία Σχημάτων/ Γ.Σίμος
Young Jeffrey E., Klosko Janet S., Weishaar Marjorie E. (2008). Θεραπεία σχημάτων. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

18/6/2015 Ανακεφαλαίωση-Ανασκόπηση/Γ.Σίμος-Λ.Κωνσταντινίδης-Ν.Νικολαΐδης

Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη ΓΣΨ

Α Έτος

2014-2015

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ημερομηνία

Θέμα

Εκπαιδευτής

24/10/2014

Εξέταση των ψυχικών λειτουργιών-Ι 

Γ.Σίμος

31/10/2014

Γενικευμένη Αγχώδης Διατ.- Ψυχ.-Καταναγκαστική Διατ.-

Διατ. μετά από Ψυχο-τραυματικό Στρες

Λ.Κωνσταντινίδης

7/11/2014

Διατ. Πανικού-Κοινωνική Φοβία- Ειδικές Φοβίες

Γ.Σίμος

14/11/2014

Διαταραχές πρόσληψης τροφής: Ενήλικες

Γ.Σίμος

Διαταραχές πρόσληψης τροφής: Παιδιά και έφηβοι

Β.Νταφούλης

21/11/2014

Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες 

Λ.Αθανασιάδης

28/11/2014

Σχιζοφρένεια- Κατάθλιψη- Διπολική Διαταραχή

Χ.Νεστορής

5/12/2014

Διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας

Β.Παπαγεωργίου

Βιβλιογραφία

Δημητρίου Ε. & Παράσχος Α. (Eπιμ., 1994) Εξέταση των ψυχικών λειτουργιών. Μαστορίδης, Θεσ/νίκη

American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR). APA, Washington, DC

ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Ημερομηνία

Θέμα

Εκπαιδευτής

12/12/2014 

Λήψη ιστορικού- Γενικό ιστορικό

Γ.Σίμος

19/12/2014

Λήψη ιστορικού- Συμπεριφορικό ιστορικό

Λ.Κωνσταντινίδης

9/1/2015

Η θεραπευτική σχέση- Εισαγωγή του ασθενούς στο γνωστικό μοντέλο (CLIMATE)

Λ.Κωνσταντινίδης

16/1/2015

Η θεραπευτική σχέση-Μια πολυ-θεωρητική προσέγγιση 

Γ.Λαυρεντιάδης

23/1/2015

Η θεραπευτική σχέση-P.Gilbert & R.Leahy-Ι

Ν.Νικολαίδης

30/1/2015

Η θεραπευτική σχέση- P.Gilbert & R.Leahy-ΙΙ

Ν.Νικολαίδης

Βιβλιογραφία

Konstandinidis L., Goga P. & Simos G. (2009). Effective Socialization in Cognitive Behaviour Therapy: The Collaborative Interviewing in Mathematical Analogy Technique (CLIMATE). Στο βιβλίο του Gregoris Simos (Ed.) Cognitive Behaviour Therapy: A Guide for the Practicing Clinician-Volume II. Routledge: London, UK

Gilbert P. & Leahy R. (2007). The therapeutic relationship in cognitive behavioral psychotherapies. Routledge, Hove UK

 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία

Θέμα

Εκπαιδευτής

6/2/2015

Θεωρίες Μάθησης 

Λ.Κωνσταντινίδης

13/2/2015

Θεωρίες Μάθησης 

Λ.Κωνσταντινίδης

20/2/2015

Θεραπεία συμπεριφοράς- D.A.Richards-I 

Γ.Σίμος

27/2/2015

Θεραπεία συμπεριφοράς- D.A.Richards-IΙ 

Γ.Σίμος

6/3/2015

Θεραπεία συμπεριφοράς- D.A.Richards-IΙΙ 

Γ.Σίμος

13/3/2015

Θεραπεία συμπεριφοράς σε παιδιά 

Λ.Κωνσταντινίδης

20/3/2015

Θεραπείες Έκθεσης- Richard D.C.S. & Lauterbach D. 

Χ.Νεστορής

Βιβλιογραφία

Richards D.A. & McDonald B. (1990). Behavioural Psychotherapy. Heinemann, Oxford

Richard D.C.S. & Lauterbach D. (2006). Handbook of Exposure Therapies. Academic Press, London

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ημερομηνία

Θέμα

Εκπαιδευτής

27/3/2015

Οι φιλοσοφικές ρίζες της Γνωστικής Θερ.

Φ.Καργόπουλος

Εισαγωγή στη ΓΘ- Ι.Παπακώστας

Λ.Κωνσταντινίδης

3/4/2015

Εισαγωγή στη ΓΘ- Aaron Beck-I 

Ν.Νικολαίδης

17/4/2015

Εισαγωγή στη ΓΘ- Aaron Beck-IΙ 

Χ.Νεστορής

24/4/2015

Εισαγωγή στη ΓΘ- Aaron Beck-IΙΙ 

Ν.Νικολαίδης

8/5/2015

Εισαγωγή στη ΓΘ-Judy Beck-Ι 

Γ.Σίμος

15/5/2015

Εισαγωγή στη ΓΘ- Judy Beck-ΙΙ 

Γ.Σίμος

22/5/2015

Εισαγωγή στη ΓΘ-Judy Beck-ΙΙΙ 

Γ.Σίμος

5/6/2015

Εισαγωγή στη ΓΘ- Judy Beck-ΙV 

Λ.Κωνσταντινίδης 

12/6/2015

Εισαγωγή στη ΓΘ- Judy Beck-V 

Γ.Σίμος

19/6/2015

Εισαγωγή στη ΓΘ-Jesse Wright-I

Λ.Κωνσταντινίδης 

26/6/2015

Εισαγωγή στη ΓΘ- Jesse Wright-II

Γ.Σίμος

Εξετάσεις

Βιβλιογραφία

Beck AT, Rush JA, Shaw BF & Emery GE (1979). Cognitive Therapy of Depression. The Guilford Press, New York

Beck Judith (2007). Εισαγωγή στη Γνωστική Θεραπεία. Πατάκης-Σειρά Ψυχοθεραπείας, Αθήνα

Wright JH, Ramirez Basco M, Thase ME (2005). Learning Cognitive-Behavioral Therapy: An Illustrative Guide. American Psychiatric Publishing Inc. Washington DC

Παπακώστας Ι. (1994). Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία. Θεωρία και Πράξη. Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, Αθήνα

Το παρακάτω πρόγραμμα διαμορφώθηκε με βάση τις συστάσεις/ απαιτήσεις της European Association of Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Η ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης στη ΓΣΘ πιστοποιείται τόσο από την ΕΕΓΣΨ, όσο και από την EABCT.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας (όπως ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ειδικευόμενους ψυχίατρους. Η παρακολούθηση του προγράμματος απαιτεί από τους συμμετέχοντες την ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Κατ εξαίρεση μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα τελειόφοιτοι τμημάτων ψυχολογίας, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την ολοκλήρωση του Πρώτου Έτους εκπαίδευσης στη ΓΣΘ θα έχουν πάρει το πτυχίο τους και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ
Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (5 ώρες την εβδομάδα επί 32 εβδομάδες /σύνολο 160 ωρών)
Αποτελείται από 4 μέρη διάρκειας 8 εβδομάδων (σύνολο 40 ώρες το καθένα)

 1. Λήψη ιστορικού-Θεραπευτική σχέση
 2. Ψυχοπαθολογία-Διάγνωση
 3. Θεωρίες μάθησης- Θεραπεία Συμπεριφοράς
 4. Εισαγωγή στη Γνωστική Θεραπεία

Β. ΚΛΙΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Video Workshops (Σύνολο 60 ωρών)
Δίνεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να παρακολουθήσουν από Video 6 μαγνητοσκοπημένα workshops που οργανώθηκαν από την ΕΕΓΣΨ. Γίνονται το πρώτο Σαββατο-Κύριακο κάθε μήνα (9:00- 14:00 το Σάββατο , 9:00- 14:00 την Κυριακή) τους μήνες Ιανουάριο-Ιούνιο.

 1. Behaviour Therapy for Anxiety Disorders. Prof. Isaac Marks, University of London, UK
 2. Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία στη Διαταραχή Πανικού. Δρ Γρηγόρης Σίμος, Θεσσαλονίκη
 3. Cognitive Behaviour Therapy for Obsessive Compulsive Disorder. Prof. Paul Salkovskis, University of London, UK
 4. Cognitive Therapy for Social Phobia. Dr Gillian Butler, University of Oxford, UK
 5. Cognitive Behaviour Therapy for Generalized Anxiety Disorder. Prof. Thomas Borkovec, Penn State University, USA
 6. Cognitive Therapy with Couples and Families. Dr Frank Dattilio, University of Pennsylvania/ Harvard University, USA

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ
Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ (4 ώρες την εβδομάδα επί 32 εβδομάδες /σύνολο 128 ωρών)
Περιλαμβάνει τα θέματα

 1. ΓΣΘ και Φαρμακοθεραπεία
 2. Χρήση ερωτηματολογίων Αξιολόγησης
 3. Η θεραπευτική προσέγγιση στις διαταραχές άγχους
 4. Η θεραπευτική προσέγγιση στις διαταραχές διάθεσης
 5. Η θεραπευτική προσέγγιση στις διαταραχές πρόσληψης τροφής
 6. Η θεραπευτική προσέγγιση στις σεξουαλικές διαταραχές
 7. Η θεραπευτική προσέγγιση στα προβλήματα ζευγαριών
 8. Η θεραπευτική προσέγγιση στα προβλήματα του παιδιού και της οικογένειάς του
 9. Η θεραπευτική προσέγγιση στην ψύχωση
 10. Η θεραπευτική προσέγγιση στις διαταραχές της προσωπικότητας
 11. Σχολές γονέων και γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση

Β. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Video Workshops (Σύνολο 60 ωρών)
Δίνεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να παρακολουθήσουν από Video 6 μαγνητοσκοπημένα workshops που οργανώθηκαν από την ΕΕΓΣΨ. Γίνονται το τρίτο Σάββατο-Κύριακο κάθε μήνα (9:00- 14:00 το Σάββατο , 9:00- 14:00 την Κυριακή) τους μήνες Δεκέμβριο-Μάιο.

 1. Enhancing Adherence with Homework Assignments in Cognitive Behaviour Therapy. Dr Nikolaos Kazantzis, Massey University, New Zealand
 2. Cognitive Behaviour Therapy for Panic Disorder. Prof. Paul Salkovskis, University of London, UK
 3. Cognitive Therapy of obsessions without compulsions: A new approach to an old problem. Prof. David E Clark, University of New Brunswick, Canada
 4. Cognitive Behaviour Therapy for Eating Disorders. Dr Christopher Fairburn, University of Oxford, UK
 5. Cognitive-Behavioural Systemic Approach in Couple Therapy. Prof. Mehmet Sungur, Marmara University, Turkey
 6. Σχολές Γονέων και Γνωστική Συμπεριφορική Προσέγγιση: Από το Α μέχρι το Ω. Λευτέρης Κωνσταντινίδης, Θεσσαλονίκη

Γ. ΚΛΙΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 1. Ανάληψη περιπτώσεων- παρακολούθηση ασθενών. Συνιστάται η αρχική ανάληψη περιστατικών να περιλαμβάνει 1-2 ταυτόχρονα περιστατικά κάτω από επίβλεψη/εποπτεία, με προοδευτική αύξηση της ταυτόχρονης παρακολούθησης 2-4 περιστατικών (περίπου 100-150 ώρες/χρόνο).
 2. Επίβλεψη Διαγνωστικής Διαδικασίας: Συναντήσεις της ομάδας των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές και παρουσίαση κάθε νέου περιστατικού (ιστορικό, διαγνωστικές προτάσεις, case formulation). Εφόσον υπάρχει συνεχής ροή νέων περιστατικών, η συνάντηση αυτή γίνεται σε τακτή μέρα και ώρα της εβδομάδας (περίπου 50 ώρες/χρόνο)
 3. Επίβλεψη/εποπτεία: Εντατική (εβδομαδιαία) ατομική επίβλεψη (περίπου 50 ώρες/χρόνο).

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ
Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Journal Club: Περιλαμβάνει παρουσίαση πρόσφατων άρθρων της βιβλιογραφίας σε μια ποικιλία θεμάτων (διάρκειας 2 ωρών μια φορά το μήνα/ σύνολο 16 ωρών).

Β. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-Video Workshops (Σύνολο 20 ωρών)
Δίνεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να παρακολουθήσουν από Video 2 μαγνητοσκοπημένα workshops που οργανώθηκαν από την ΕΕΓΣΨ. Γίνονται το τρίτο Σαββατο-Κύριακο κάθε μήνα (9:00- 14:00 το Σάββατο , 9:00- 14:00 την Κυριακή) τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο.

 1. Cognitive Behaviour Therapy for Psychoses. Dr Antonio Pinto, University of L'Aquila, Italy
 2. Schema Focused Therapy for Borderline Personality Disorder. Dr Jeffrey Young, Cognitive Therapy Center of New York, USA

Γ. ΚΛΙΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 1. Ανάληψη περιπτώσεων- παρακολούθηση ασθενών. Ταυτόχρονη παρακολούθηση, κάτω απο επίβλεψη/εποπτεία, 2-4 περιστατικών (περίπου 150 ώρες/χρόνο).
 2. Επίβλεψη Διαγνωστικής Διαδικασίας: Συναντήσεις της ομάδας των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές και παρουσίαση κάθε νέου περιστατικού (ιστορικό, διαγνωστικές προτάσεις, case formulation). Εφόσον υπάρχει συνεχής ροή νέων
 3. περιστατικών, η συνάντηση αυτή γίνεται σε τακτή μέρα και ώρα της εβδομάδας (περίπου 50 ώρες/χρόνο).
 4. Επίβλεψη/εποπτεία: Εντατική (εβδομαδιαία) επίβλεψη (περίπου 50 ώρες/χρόνο).

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Για τη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου είναι απαραίτητη η συμμετοχή του στα παρακάτω:
 2. Θεωρητική αξιολόγηση (Διπλωματική εργασία): Συγγραφή δοκιμίου θεωρητικού περιεχομένου ή ερευνητική εργασία
 3. Κλινική αξιολόγηση Ι: Εκτενή συγγραφή μιας περιπτώσεως με ταυτόχρονη κριτική παρουσίαση των σχετικών με την περίπτωση θεωρητικών και ερευνητικών/ θεραπευτικών δεδομένων
 4. Κλινική αξιολόγηση ΙΙ: Συγγραφή του ιστορικού-διαγνωστικής διαδικασίας-θεραπευτικής πορείας δύο τουλάχιστον περιπτώσεων (2.000-4.000 λέξεις η κάθε μια)

Η ΕΕΓΣΨ

Η ΕΕΓΣΨ ιδρύθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την προαγωγή της Γνωστικής και Συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας και από το 1995 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας για την Συμπεριφορική και Γνωστική Θεραπεία (European Association of Behavioural and Cognitive Therapies - EABCT). Η EABCT αριθμεί σήμερα πάνω από 36 επιμέρους επιστημονικές εταιρείες με παραπάνω από 25000 μέλη σε όλα σχεδόν τα Ευρωπαϊκά κράτη, γεγονός που την καθιστά ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη (www.eabct.com).

 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη ΓΣΘ κατά την EABCT

Η EABCT προτείνει τη δομή και το περιεχόμενο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στη ΓΣΨ και έχει διαμορφώσει τα απαραίτητα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί ένα πρόγραμμα για να έχει την πιστοποίηση της.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη ΓΣΨ κατά την EABCT Θα έπρεπε να περιλαμβάνει δύο στάδια.

Α. Γενικές θεραπευτικές δεξιότητες και κατανόηση της ψυχοπαθολογίας

Β. Εκπαίδευση στη ΓΣΘ: Θεωρητική κατανόηση του ΓΣ μοντέλου και απόκτηση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη αποτελεσματική ΓΣ θεραπευτική κλινική πράξη. Περιλαμβάνει θεωρητική και κλινική εκπαίδευση.

α. Θεωρητική εκπαίδευση (συνολικά 450 ώρες). Θα έπρεπε να περιλαμβάνει 200 ώρες διδασκαλίας από αναγνωρισμένους γνωστικούς συμπεριφορικούς εκπαιδευτές μέσα από ένα δομημένο/ αναγνωρισμένο οργανωμένο πρόγραμμα και 250 ώρες εκπαίδευσης με άλλο τρόπο, όπως ατομική μελέτη, προετοιμασία υποχρεώσεων κλπ.

β. Κλινική εκπαίδευση: Θα πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του συνολικού εκπαιδευτικού προγράμματος και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται επιβλεπόμενη κλινική άσκηση, εφαρμοσμένα εργαστήρια απόκτησης δεξιοτήτων, παρατήρηση και κλινική άσκηση. Στη φάση της κλινικής εκπαίδευσης απαιτούνται 200 ώρες επιβλεπόμενης αξιολόγησης και θεραπείας (assessment and therapy). Στη διάρκεια αυτής της φάσης κάθε εκπαιδευόμενος θα έχει διεκπεραιώσει 8 τουλάχιστον περιστατικά (από τη διάγνωση μέχρι το τέλος της θεραπείας), με κατά προτίμηση 3 διαφορετικά είδη προβλημάτων. Τρία από αυτά τα περιστατικά θα επιβλεφθούν στενά.

 

Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη ΓΣΨ της ΕΕΓΣΨ

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη ΓΣΨ διαμορφώθηκε με βάση τις συστάσεις/ απαιτήσεις της European Association of Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια (Training Standards), ενός αναγνωρισμένου από την EABCT εκπαιδευτικού προγράμματος. Η ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης στη ΓΣΘ πιστοποιείται τόσο από την ΕΕΓΣΨ, όσο και από την EABCT.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας (όπως ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ειδικευόμενους ψυχίατρους). Η παρακολούθηση του προγράμματος απαιτεί από τους συμμετέχοντες την ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Κατ εξαίρεση μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα τελειόφοιτοι τμημάτων ψυχολογίας, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την ολοκλήρωση του Πρώτου Έτους εκπαίδευσης στη ΓΣΘ θα έχουν πάρει το πτυχίο τους και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Δομή και διάρκεια του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια. Το κύριο βάρος της εκπαίδευσης στη διάρκεια του 1ου έτους είναι στη θεωρητική προετοιμασία, ενώ κατά τη διάρκεια του 2ου έτους και έπειτα είναι στην κλινική δουλειά με προοδευτικά αυξανόμενης δυσκολίας περιστατικά. Εντούτοις, η θεωρητική εκπαίδευση συνεχίζεται και στο 2ο έτος (αλλά και στο 3ο με τη μορφή του Journal Club) με προοδευτικά μειούμενο αναλογικά χρόνο.

Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται κυρίως με τη μορφή σεμιναρίων όπου οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν εκ περιτροπής επιλεγμένα άρθρα και κεφάλαια βιβλίων της σχετικής βιβλιογραφίας. Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη λόγω του ότι η βιβλιογραφία είναι κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Η σεμιναριακή μορφή της εκπαίδευσης δίνει στους εκπαιδευόμενους όχι μόνο την ευκαιρία της εξοικείωσής τους με την αγγλική βιβλιογραφία και ορολογία, αλλά ανταποκρίνεται και στο κριτήριο των προσωπικών ωρών μελέτης που απαιτεί η EABCT.

Στη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης γίνεται επίσης παρουσίαση περιστατικών από μια ποικιλία ψυχικών διαταραχών, όπως επίσης και το ανάλογο παίξιμο ρόλων. Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται έτσι με την κλινική διαγνωστική συνέντευξη, τη θεραπευτική σχέση και τη θεραπευτική διαδικασία της ΓΣΘ.

 

Ώρες και ημέρες συναντήσεων

Οι ώρες είναι απογευματινές και αφορούν εκπαιδευτικό 5ωρο (17:00 έως 21:15) κατά προτίμηση Παρασκευή για το πρώτο έτος, εκπαιδευτικό 4ωρο- (18:00 έως 21:15) κατά προτίμηση Τετάρτη για το δεύτερο έτος, καθώς και πρωινές ώρες (9:00-14:00) ένα Σαββατο-Κύριακο το μήνα.

Ο αριθμός συμμετεχόντων ανά έτος είναι περιορισμένος. Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση/ Βιογραφικό σημείωμα πατώντας εδώ.

Στη συνέχεια θα γίνει επιλογή και οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη στην οποία επίσης θα πρέπει να φέρουν αντίγραφα του πτυχίου τους και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Περιληπτική παρουσίαση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία

 

Θεωρητικά

Workshops

Θεραπεία

Επίβλεψη (διαγν/κής διαδικασίας)

Επίβλεψη (θεραπ/κής διαδικασίας)

Α έτος

160

60

-

-

-

Β έτος 

128

60

100(-150)

50

50

Γ έτος

16

20

150

50

50

Σύνολο 

304

140

250 (-300)

100

100

Σύνολο θεωρητικής εκπαίδευσης: 304 ώρες (σε αυτές μπορούν να προστεθούν πολλές ώρες ατομικής ή ομαδικής μελέτης, προετοιμασίας σεμιναρίων, διπλωματικής κλπ)

Σύνολο επίβλεψης σε αξιολόγηση και θεραπεία: 200 ώρες

Σύνολο κλινικής εκπαίδευσης (πλην της επίβλεψης): 390-440 ώρες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με βάση τις συστάσεις/ απαιτήσεις της European Association of Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Η ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης στη ΓΣΘ πιστοποιείται τόσο από την ΕΕΓΣΨ, όσο και από την EABCT.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας (όπως ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ειδικευόμενους ψυχίατρους). Η παρακολούθηση του προγράμματος απαιτεί από τους συμμετέχοντες την ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια. Το κύριο βάρος της εκπαίδευσης στη διάρκεια του 1ου έτους είναι στη θεωρητική προετοιμασία, ενώ κατά τη διάρκεια του 2ου έτους και έπειτα είναι στην κλινική δουλειά με προοδευτικά αυξανόμενης δυσκολίας περιστατικά. Εντούτοις, η θεωρητική εκπαίδευση συνεχίζεται και στο 2ο έτος (αλλά και στο 3ο με τη μορφή του Journal Club) με προοδευτικά μειούμενο αναλογικά χρόνο.

Ελληνική Εταιρεία για τη Γνωστική και τη Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (ΕΕΓΣΨ)

Διεύθυνση: Φραγκίνη 9, 546 24 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-838755

E-mail: gacbpsecretary@gmail.com 

fbicon02 instaicon01 linkedinicon01 tubeicon01
©2020 gacbp.com. All Rights Reserved. Designed by alta-vista