fbpx

Εφαρμοσμένα Εργαστήρια

Ομιλητής: Dr Arthur Freeman

Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Μαϊου 2010 (9:00- 17:00), Ξενοδοχείο Capsis Hotel, Θεσσαλονίκη 

Το παρόν διήμερο εφαρμοσμένο εργαστήριο απευθύνεται σε επιστήμονες ψυχικής υγείας που ασχολούνται τόσο με παιδιά και εφήβους, όσο και ενήλικες.

Την πρώτη ημέρα το εργαστήριο θα εστιάσει στις διαταραχές προσωπικότητας στα παιδιά και τους εφήβους και θα καθορίσει τις βάσεις αυτού του μοντέλου. Το ηλικιακό εύρος που θα συζητηθεί θα είναι αυτό των 8-21 ετών. Η δεύτερη ημέρα θα εστιάσει στα ενήλικα άτομα και μέχρι και την τρίτη ηλικία.

Περίληψη του Εφαρμοσμένου Εργαστηρίου

Οι ασθενείς με τις διαταραχές προσωπικότητας είναι συχνά οι δυσκολότεροι ασθενείς στην κλινική πράξη. Παρουσιάζουν μια ποικιλομορφία χαρακτηριστικών απο διάφορες διαταραχές προσωπικότητας (συνήθως της ίδιας ομάδας /cluster), η διαταραχή προσωπικότητας είναι πολύ συχνά συννοσηρή με άλλες ψυχολογικές διαταραχές, σωματικές διαταραχές, καθώς και σοβαρούς ψυχοκοινωνικούς στρεσογόνους παράγοντες, και παρουσιάζουν επίσης σημαντική σε πολλά επίπεδα έκπτωση της λειτουργικότητας τους. Ως συνέπεια της συχνά συγκεχυμένης, σύνθετης, και δύσκολο να προσδιορισθεί κλινικής εικόνας, αυτά τα άτομα μπορεί να είναι δύσκολο να θεραπευτούν. Αν και απαιτούν κατά κανόνα περισσότερο χρόνο στη θεραπεία, και περισσότερη ενέργεια και χρόνο από το θεραπευτή, παρουσιάζουν συχνά μεγάλη δυσκολία στην πρόοδο της θεραπείας, ή δεν σημειώνουν καμία πρόοδο. Είναι πιθανό επίσης να βάζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις στον θεραπευτή, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Τα προβλήματά τους είναι επίμονα, εκτεταμένα, με συνέπειες που ποικίλουν από ήπιες έως σοβαρές, και με το ιστορικό των συμπεριφορικών, συναισθηματικών, γνωστικών, και συστημικών δυσκολιών τους να ξεκινά από την παιδική τους ηλικία.
Συχνά αυτοί οι ασθενείς βλέπουν τα προβλήματά τους ως εξωτερικά, δηλαδή τα προβλήματα είναι του κόσμου και όχι των πράξεων τους ή δική τους ευθύνη. Δεδομένου ότι "στέλνονται" στη θεραπεία από την οικογένεια ή το ποινικό δικαστικό σύστημα, μπορεί να εμφανίζουν αλάχιστη κινητοποίηση για να μείνουν στη θεραπεία, για να αλληλεπιδράσουν με το θεραπευτή ή για να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους.
Αυτοί οι δύσκολοι ασθενείς μπορεί να βρεθούν σε όλα τα ηλικιακά φάσματα καθώς οι Freeman και Reinecke (2007) έχουν περιγράψει διαταραχές προσωπικότητας στα παιδιά και τους εφήβους. Παρόμοια, οι Segal, Coolidge, και Rosowsky (2006) έχουν περιγράψει τα διαγνωστικά φαινόμενα των διαταραχών προσωπικότητας και σε μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες. Αυτό που λείπει απο την βιβλιογραφία είναι μια εμπεριστατωμένη άποψη που περιγράφει και συζητά τις διάφορες εκφράσεις της προσωπικότητας κατά μήκος της ζωής.
Το παρόν διήμερο εφαρμοσμένο εργαστήριο- που απευθύνεται σε επιστήμονες ψυχικής υγείας που ασχολούνται τόσο με παιδιά και εφήβους, όσο και ενήλικες- θα εστιάσει σε μια περιεκτική και απαρτιωτική προοπτική στις διαταραχές προσωπικότητας στη διάρκεια της ζωής. Σύμφωνα με τις προτάσεις που γίνονται για την αναθεώρηση του DSM, το εργαστήριο θα υιοθετήσει την άποψη ότι οι διαταραχές προσωπικότητας, τα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά, και οι διαθέσεις υπάρχουν σε ένα συνεχές φάσμα. Σύμφωνα με αυτήν την διαστασιακή προσέγγιση, αυτά τα γνωρίσματα και χαρακτηριστικά συνδυάζονται για να διαμορφώσουν συγκεκριμένα στυλ στη μία άκρη του συνεχούς και ανελαστικές κλινικές διαταραχές προσωπικότητας στην άλλη άκρη. Όταν αυτά τα στυλ προσωπικότητας γίνονται επαναλαμβανόμενα, δυσπροσαρμοστικά και δυσφορικά, τότε ξεπερνούν τα όρια (τον ουδό) της κλινικής διαταραχής.
Η βασική δομή του εργαστηρίου θα εστιάσει σε μια γνωστική-αναπτυξιακή προσέγγιση που χρησιμοποιεί τα στάδια ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του Erikson ως πλαίσιο για αυτήν την απαρτιωτική αναπτυξιακή προσέγγιση. Στη συνέχεια θα συζητηθούν διάφοροι "στόχοι ζωής" σε κάθε ηλικία. Αυτοί περιλαμβάνουν 1) τη σχέση κάποιου με την κοινότητά του, 2) τη σχέση με την οικογένεια, 3) τη σχέση με τους φίλους, 4) τις στενές/ερωτικές σχέσεις, 5) τη σταδιοδρομία και/ή τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, 6) την ανάπτυξη και τις εκδηλώσεις της πνευματικότητας/ θρησκευτικότητας, 7) τη σχέση με το φυσικό περιβάλλον, 8) τη σχέση με το σώμα του, 9) τη σχέση με το πολιτισμικό περιβάλλον, και 10) την ανάπτυξη της ηθικής.
Την πρώτη ημέρα το εργαστήριο θα εστιάσει στις διαταραχές προσωπικότητας στα παιδιά και τους εφήβους και θα καθορίσει τις βάσεις αυτού του μοντέλου. Το ηλικιακό εύρος που θα συζητηθεί θα είναι αυτό των 8-21 ετών. Η δεύτερη ημέρα θα εστιάσει στα ενήλικα άτομα και μέχρι και την τρίτη ηλικία.
Το εργαστήριο θα περιλάβει προφορική παρουσίαση, παρακολούθηση και συζήτηση βιντεοσκοπημένων παραδειγμάτων, καθώς και παίξιμο ρόλων. Με την ολοκλήρωση του διημέρου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 1) Να διαφοροποιούν την κατηγορική από την διαστασιακή προσέγγιση των διαταραχών προσωπικότητας, 2) Να περιγράψουν μια γνωστική- αναπτυξιακή αιτιολογία στην ανάπτυξη των γνωστικών σχημάτων, 3) Να περιγράψουν το ρόλο του σχήματος στην ανάπτυξη και τη συντήρηση των διαταραχών προσωπικότητας, 4) Να χρησιμοποιήσουν το Freeman Diagnostic Profile στο διαγνωστικό και θεραπευτικό σχεδιασμό, 5) Να περιγράψουν το πώς η αντιμεταβίβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό εργαλείο για το θεραπευτικό σχεδιασμό, 6) Να παραθέσουν τα στοιχεία της αποτελεσματικής Γνωστικής συμπεριφορικής Θεραπείας αυτών των ασθενών.


 DR ARTHUR FREEMAN

Dr Arthur Freeman Ο Dr Arthur Freeman εκπαιδεύτηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70 στο Center for Cognitive Therapy του Aaron Beck στο Πανεπιστήμιο της Πεννσυλβάνια, στο οποίο επίσης εργάσθηκε ως Καθηγητής από το 1977 μέχρι το 1993 με αντικείμενο την εκπαίδευση και έρευνα. Από τότε έχει υπηρετήσει και έχει διδάξει σε πολλά Πανεπιστήμια των ΗΠΑ με κύρια έμφαση στην κλινική εκπαίδευση γενικότερα, και την εκπαίδευση στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία ειδικότερα.

Τα τελευταία 30 χρόνια έχει παρουσιάσει παραπάνω από 600 workshops, διακεκριμένες διαλέξεις ή συμπόσια στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία και τη Νότιο Αμερική. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Association for Behavioral and Cognitive Therapies των ΗΠΑ, από την οποία το 2009 τιμήθηκε για την εξαιρετική του προσφορά στη ΓΣΘ και όπου σήμερα υπηρετεί ως υπεύθυνος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, καθώς και της International Association of Cognitive Psychotherapy. Είναι μέλος πολλών ακόμη επιστημονικών εταιρειών καθώς και Διακεκριμένο Ιδρυτικό μέλος της Academy of Cognitive Therapy. Έχει διατελέσει Editor, μέλος της συντακτικής επιτροπής και reviewer σε πολλά επιστημονικά περιοδικά του χώρου της ΓΣΘ.

Ο Arthur Freeman είναι ο πολυγραφότερος στον χώρο της ΓΣΘ.
Στο Amazon υπάρχει ειδική σελίδα
(http://www.amazon.co.uk/Arthur-Freeman/e/B001IQXOLC/ref=ntt_dp_epwbk_0) με τα 26 βιβλία που έχει εκδώσει!

Μερικά από τα πιο σημαντικά και πιο πρόσφατα είναι:

  1. Kazantzakis, N., Reinecke, M.A., & Freeman, A. (Eds.) (2010). Cognitive and behavioral theories in clinical practice. New York: Guilford.
  2. Christner, R., Freeman, A., Nigro, C.. J., & Sardar, Taymoor (2010) The Norton Guide to Early Psychological Evaluation: Children and Adolescents. New York: W.W. Norton.
  3. Freeman, A., Felgoise, S.H., & Davis, D.D. (2008). Clinical Psychology: Integrating Science and Practice. New York: John Wiley & Sons.
  4. Freeman, A. & Reinecke, M. (Eds.). (2008). Personality disorders in childhood and adolescence. New York: John Wiley & Sons.
  5. Christner R.W., Stewart J., Freeman A. (Eds.) (2007). Handbook of Cognitive-behavior Group Therapy with Children and Adolescents: Specific Settings and Presenting Problems. New York: Routledge.
  6. Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D., & Associates (2007). Cognitive therapy of personality disorders. (2nd edition). New York: Guilford.
  7. Dattilio, F.M and Freeman, A. (Eds.) (2007) Cognitive behavioral approaches to crisis intervention. (3rd edition). New York: Guilford.
  8. Freeman, A. & Fusco, G.M. (2004). Borderline Personality Disorder: A Therapist's Guide to Taking Control. New York: W.W. Norton
  9. Freeman, A., Mahoney, M. J., Devito, P, & Martin, D. (Eds.). (2005). Cognition and psychotherapy (2nd edition). New York: Springer.
  10. Reinecke, M.A., Dattilio, F.M., and Freeman, A. (Eds.) (2003). Cognitive therapy with children and adolescents. (2nd edition) New York: Guilford Publishers.

Ελληνική Εταιρεία για τη Γνωστική και τη Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (ΕΕΓΣΨ)

Διεύθυνση: Φραγκίνη 9, 546 24 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-838755

E-mail: gacbpsecretary@gmail.com 

fbicon02 instaicon01 linkedinicon01 tubeicon01
©2021 gacbp.com. All Rights Reserved. Designed by alta-vista