fbpx

Εφαρμοσμένα Εργαστήρια

Ομιλητής: Δρ Nikolaos Kazantzis, Massey University, New Zealand

Γραφεία Wyeth Hellas, 19o χλμ. Θεσσαλονίκης-Περαίας, (Λεωφορείο Νέας Μηχανιώνας Νο 72, Στάση Κωνσταντινίδη) 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007, 9.00-17.00

Tο workshop θα προσφέρει πρακτική εκπαίδευση στη χρήση της ανάθεσης δουλειάς για το σπίτι (homework assignments) στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τη σημασία της κατανόησης του περιστατικού (case conceptualization) και της θεραπευτικής συμμαχίας στην αποτελεσματική χρήση της δουλειάς στο σπίτι.

Το μεγαλύτερο μέρος του workshop θα αφιερωθεί στην επίδειξη και εκπαίδευση στις κύριες μεθόδους ενσωμάτωσης της δουλειάς στο σπίτι στις θεραπευτικές συνεδρίες. Πιο συγκεκριμένα, θα καλυφθούν οι διαδικασίες επιλογής, προγραμματισμού και ανασκόπησης της ανάθεσης δουλειάς στο σπίτι. Θα παρουσιασθούν επίσης πρόσφατα δεδομένα από την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των πεποιθήσεων του ασθενούς ως παραμέτρων που προσδιορίζουν τη δουλειά στο σπίτι.

Περίληψη του Εφαρμοσμένου Εργαστηρίου

Tο workshop θα προσφέρει πρακτική εκπαίδευση στη χρήση της ανάθεσης δουλειάς για το σπίτι (homework assignments) στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τη σημασία της κατανόησης του περιστατικού (case conceptualization) και της θεραπευτικής συμμαχίας στην αποτελεσματική χρήση της δουλειάς στο σπίτι. Το μεγαλύτερο μέρος του workshop θα αφιερωθεί στην επίδειξη και εκπαίδευση στις κύριες μεθόδους ενσωμάτωσης της δουλειάς στο σπίτι στις θεραπευτικές συνεδρίες. Πιο συγκεκριμένα, θα καλυφθούν οι διαδικασίες επιλογής, προγραμματισμού και ανασκόπησης της ανάθεσης δουλειάς στο σπίτι. Θα παρουσιασθούν επίσης πρόσφατα δεδομένα από την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των πεποιθήσεων του ασθενούς ως παραμέτρων που προσδιορίζουν τη δουλειά στο σπίτι.
Το workshop θα διδάξει ένα μοντέλο τριών σταδίων για την απαρτίωση της δουλειάς στο σπίτι στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Η προσέγγιση αυτή ενσωματώνει γνώσεις από την έρευνα της διαδικασίας και έκβασης της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας, τις γνωστικές και συμπεριφορικές θεωρίες, και τις παραδοσιακές γνωστικές συμπεριφορικές μεθόδους. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να κατανοούν την εμπλοκή του ασθενούς με τη δουλειά στο σπίτι σύμφωνα με το γνωστικό μοντέλο. Καθοδηγούμενες ασκήσεις θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να εξασκηθούν σε μια δομημένη διαδικασία επιλογής, προγραμματισμού και ανασκόπησης της ανάθεσης δουλειάς στο σπίτι ως βάση για την κλινική πρακτική.
Η ανάθεση δουλειάς στο σπίτι αποτελεί σταθερό συστατικό των γνωστικών συμπεριφορικών συνεδριών. Κατά συνέπεια, οι μέθοδοι που θα διδαχθούν σε αυτό το workshop μπορούν να βοηθήσουν μια ευρεία ποικιλία ασθενών, ιδιαίτερα αυτούς που παραπονούνται κυρίως για επίμονες διαπροσωπικές δυσκολίες ή με πολύπλοκη κλινική εικόνα. Επίσης, το μοντέλο μπορεί να βοηθήσει τον θεραπευτή να κατανοήσει τη μη συμμόρφωση και να χρησιμοποιηθεί ως χρήσιμο εργαλείο στην κλινική εκπαίδευση και επίβλεψη.
Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων θα ενισχυθεί μέσα από τη χρήση κλινικών παραδειγμάτων, δομημένων ασκήσεων των συμμετεχόντων, διδακτικών παρουσιάσεων, έντυπου υλικού, καθώς και την αναγνώριση των σχετικών πεποιθήσεων του θεραπευτή. Το workshop αυτό είναι κατάλληλο για θεραπευτές όλων των επιπέδων, από τον αρχάριο μέχρι τον πιο έμπειρο.

Πρόγραμμα της εκδήλωσης

Πρωί


 • Οι ερευνητικές ενδείξεις που υποστηρίζουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της δουλειάς στο σπίτι (Empirical Evidence for Specific Homework Effects)
 • Γνωστικές και Συμπεριφορικές Απόψεις πάνω στην ενίσχυση της συμμόρφωσης (Behavioral and Cognitive Perspectives on Enhancing Adherence)
 • Παράγοντες της συνεδρίας και δουλειά στο σπίτι (In-Session Factors and Homework)
 • Η γνωστική κατανόηση του περιστατικού στην ολοκλήρωση της δουλειάς στο σπίτι (Cognitive Case Conceptualization in Integrating Homework)
 • Οι πεποιθήσεις του θεραπευτή για τη δουλειά στο σπίτι (Therapist Beliefs about Homework)
 • Επιλογή (σχεδιασμός) της δουλειάς στο σπίτι [Selecting (Designing) Homework]

  Απόγευμα
 • Σχεδιασμός (ανάθεση) της δουλειάς στο σπίτι [Planning (Assigning) Homework]
 • Η ανασκόπηση της δουλειάς στο σπίτι (Reviewing Homework)
 • Περίληψη του Workshop και ανατροφοδότηση (Workshop Summary and Feedback)

 NIKOLAOS KAZANTZIS, PhD

NIKOLAOS KAZANTZIS, PhDΟ Nikolaos Kazantzis, PhD, είναι Senior Lecturer στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Massey της Νέας Ζηλανδίας, στο οποίο διδάσκει και επιβλέπει στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας. Είναι επίσης μέλος της κλινικής ομάδας στο Waitemata District Health Board's Rodney Adult Mental Health Service. Η βασική του έρευνα έχει εστιαστεί στην ανάπτυξη διαδικαστικών μετρήσεων των πεποιθήσεων του ασθενούς γύρω από τη δουλειά στο σπίτι, την επάρκεια του θεραπευτή στη χρησιμοποίηση της δουλειάς για το σπίτι, καθώς και τις στάσεις και συμπεριφορές του κλινικού στη χρήση της δουλειάς στο σπίτι. Η εφαρμοσμένη έρευνα του έχει συμπεριλάβει την αξιολόγηση των μεθόδων για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με τη δουλειά στο σπίτι σε μελέτες αξιολόγησης της θεραπευτικής έκβασης.

Η έρευνα του Dr. Kazantzis είχε ως αποτέλεσμα παραπάνω από 60 δημοσιευμένα άρθρα και κεφάλαια, 3 βιβλία και πολυάριθμες παρουσιάσεις σε συνέδρια και εφαρμοσμένα εργαστήρια. Είναι ο βασικός επιμελητής του βιβλίου "Using Homework Assignments in Cognitive Behavior Therapy" που εκδόθηκε πρόσφατα από τον εκδοτικό οίκο Routledge Publishers of New York. Η δουλειά του έχει εστιασθεί στη θεωρητική και ερευνητική βάση της δουλειάς στο σπίτι στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, καθώς επίσης και σε θέματα κλινικής πρακτικής και επίβλεψης στην αποτελεσματική εφαρμογή της δουλειάς στο σπίτι. Πέραν της έρευνας του στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, ο Dr. Kazantzis έχει συγγράψει σχετικά με την ανάπτυξη της επιστημονικής ψυχολογίας και έχει επίσης εργαστεί δραστήρια σε επιστημονικές οργανώσεις. Είναι, για παράδειγμα, Πρόεδρος της επιτροπής για την επαγγελματική ανάπτυξη στο Κολέγιο Κλινικών Ψυχολόγων της Νέας Ζηλανδίας, υπηρετεί στο Εθνικό Συμβούλιο του Κολεγίου Κλινικών Ψυχολόγων της Νέας Ζηλανδίας και είναι Editor-in-Chief του περιοδικού The New Zealand Journal of Psychology. Μεταξύ των άλλων διακρίσεων, τιμήθηκε πρόσφατα με το Early Career Award της Αυστραλιανής Εταιρείας Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας σε αναγνώριση της έρευνας του στο πεδίο της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας.

Ελληνική Εταιρεία για τη Γνωστική και τη Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (ΕΕΓΣΨ)

Διεύθυνση: Φραγκίνη 9, 546 24 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-838755

E-mail: gacbpsecretary@gmail.com 

fbicon02 instaicon01 linkedinicon01 tubeicon01
©2021 gacbp.com. All Rights Reserved. Designed by alta-vista