Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
από την Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΓΣΨ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

EUROPEAN ASSOCIATION FOR BEHAVIORAL & COGNITIVE THERAPIES (EABCT)

EABCTLGO

ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο πλαίσιο της προαγωγής της Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΓΣΨ) η ΕΕΓΣΨ παρέχει από το 2008 μέχρι σήμερα το Τριετές Εκπαιδευτικό της Πρόγραμμα, το οποίο είναι πιστοποιημένο από την European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) και συμπεριλαμβάνεται στα συνιστώμενα εκπαιδευτικά προγράμματα της Academy of Cognitive Therapy του Aaron Beck. 

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να προσφέρει ένα άρτιο, ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο από την EABCT εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.

Έγραψαν για το πρόγραμμα μας

Upcoming Events

Scroll to Top

Οι αιτήσεις

για τον νέο κύκλο εκπαίδευσης

ανοίγουν 1 Μαϊου 2024.