Αίτηση για επανα-πιστοποίηση

Η επανα-πιστοποίηση είναι μια διαδικασία που διασφαλίζει το ότι κάθε πιστοποιημένος θεραπευτής εξακολουθεί να εκπαιδεύεται και να ανανεώνει τις γνώσεις του (συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη).

Η Επιτροπή Πιστοποίησης της ΕΕΓΣΨ αποφάσισε πως η επανα-πιστοποίηση είναι απαραίτητο να γίνεται κάθε πέντε (5) έτη, κάτι που αποτελεί λογικό χρονικό διάστημα για να επιδείξει κάποιος ΓΣ θεραπευτής ότι αξακολουθεί να είναι αφοσιωμένος στην εφαρμογή και πρόοδο της ΓΣΘ.

Για τις ανάγκες της επανα-πιστοποίησης, κάθε νέος πιστοποιημένος από την ΕΕΓΣΘ θεραπευτής παραλαμβάνει το Ειδικό Ημερολόγιο Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης στη ΓΣΘ (ΕΗΣΕ-ΓΣΘ).

Στο ΕΗΣΕ-ΓΣΘ κάθε θεραπευτής καταγράφει κάθε δραστηριότητα που πιστοποιεί τη συνεχή εμπλοκή του με τη ΓΣΘ και αφορά:
Α.παροχή κλινικού έργου,
Β.εκπαίδευση ως εκπαιδευόμενος (όπως παρακολούθηση διαλέξεων/σεμιναρίων/ ημερίδων/ συνεδρίων/ εφαρμοσμένων εργαστηρίων/κλινικής επίβλεψης ή εποπτείας),
Γ.εκπαίδευση ως εκπαιδευτής και/ή επιβλέπων (όπως παρουσίαση διαλέξεων/σεμιναρίων/ ημερίδων/ συνεδρίων/ εφαρμοσμένων εργαστηρίων/ κλινικής επίβλεψης),
Δ.ερευνητικό έργο,
Ε.δημοσιεύσεις (άρθρα, κεφάλαια βιβλίων, βιβλία)

Τα παραπάνω (καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα π.χ, βεβαιώσεις παρακολούθησης, σε φωτοτυπία) μαζί με την αίτηση του ο υποψήφιος αποστέλει στην ΕΕΓΣΨ για την επανα-πιστοποίηση του.

Η Επιτροπή Πιστοποίησης θα επικοινωνήσει μαζί τους για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή για να τους ανακοινώσει την σχετική με την επανα-πιστοποίηση απόφαση της.

Αίτηση για επανα-πιστοποίηση – Ειδικό Ημερολόγιο Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης στη ΓΣΘ (ΕΗΣΕ-ΓΣΘ). (κατεβάστε την από εδώ)

Scroll to Top