Βιβλία για την Γνωστική και τη Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Βιβλία για τον Ειδικό

Judith Beck “Εισαγωγή στη Γνωστική Θεραπεία” (Πρόλογος Aaron T. Beck),
Εκδόσεις Πατάκη, Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Αθήνα, 2004

Βιβλία για τον Ειδικό

Helen Singer-Kaplan “Π.Ε.: Πώς να ξεπεράσετε την Πρόωρη Εκσπερμάτιση”,
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1994

David D. Burns “Αισθανθείτε καλά! Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάθλιψης χωρίς φάρμακα”,
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1994

Aaron T. Beck “Δεν αρκεί μόνο η αγάπη”,
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1996

Jeffrey E. Young & Janet S. Klosko “Ανακαλύπτοντας ξανά τη ζωή σας”,
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1996

Franck Lamagnere “Μανίες, Φόβοι, και Έμμονες Ιδέες: Κατανόηση και αντιμετώπιση τους”,
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1999

Christopher Fairburn “Βουλιμία: Ξανακερδίστε τον Έλεγχο”,
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2000

Alan Garner “Η Τέχνη της Επικοινωνίας”,
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2000

Robert Alberti & Michael Emmons “Δικαίωμα σας! Ένας Οδηγός για Περισσότερο Ισότιμες Σχέσεις”,
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2002

Α. Blaszczynski “Τζόγος – ξεπερνώντας το πάθος για τα τυχερά παιχνίδια: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας”,
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003

Ρ. Gilbert “Ξεπερνώντας την κατάθλιψη: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές’’,
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1999

H. Kennerley “Ξεπερνώντας το άγχος: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές”,
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1999

D. Silove & V. Manicavasagar “Ξεπερνώντας τον πανικό: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές”,
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2000

Scroll to Top