Δια ζώσης Εκπαίδευση στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία

Η Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΓΣΨ) διοργανώνει από το 2008 στη Θεσσαλονίκη δια ζώσης πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) με τριετή διάρκεια. Το πρόγραμμα βασίζεται στα κριτήρια της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) και πιστοποιείται από την EABCT.

πρόγραμμα-εκπαίδευσης-στη-γνωστική-συμπεριφορική-θεραπεία-γσθ-γσψ-εεγσψ

Το πρόγραμμα δια ζώσης εκπαίδευσης, όπως και το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχει τριετή διάρκεια και περιλαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και κλινική πρακτική με εντατική εβδομαδιαία εποπτεία. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους της ΕΕΓΣΨ όλα τα απαραίτητα εφόδια, θεωρητικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά, ώστε να γίνουν επαρκείς και αποτελεσματικοί γνωστικοί συμπεριφορικοί ψυχοθεραπευτές, δουλεύοντας με ένα ευρύ φάσμα διαταραχών και ψυχολογικών προβλημάτων.

Το κύριο βάρος της εκπαίδευσης εστιάζει στη διάρκεια του Ά και Β’ έτους στη θεωρητική προετοιμασία, ενώ κατά τη διάρκεια του Β’ έτους και έπειτα στην κλινική εκπαίδευση (εποπτευόμενη κλινική πρακτική) με την ανάληψη προοδευτικά αυξανόμενης δυσκολίας περιστατικών. Η θεωρητική εκπαίδευση συνεχίζεται και στο Γ’ έτος.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων  για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της ΕΕΓΣΨ περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  1. Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής
  2. Ατομική Συνέντευξη
  3. Εγγραφή στο πρόγραμμα (εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή)
Scroll to Top