Εκπαίδευση

Με στόχο την προαγωγή της Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, η ΕΕΓΣΨ διοργανώνει από το 2008 ένα αξιόπιστο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Το τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΕΓΣΨ προσφέρει μια πλήρη θεωρητική και κλινική κατάρτιση στο γνωστικό συμπεριφοριστικό μοντέλο, σύμφωνα με τα κριτήρια της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποιείται τόσο από την ΕΕΓΣΨ όσο και από την EABCT.

Scroll to Top