Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
13.03.2024

Η Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας ανακοινώνει ότι ο Ελευθέριος Κωνσταντινίδης δεν αποτελεί μέλος της Εταιρείας ούτε συμμετέχει ως εκπαιδευτής ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στο πιστοποιημένο από την EABCT πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Γ.Σ.Ψ. της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά της.

Ανακοίνωση ΕΕΓΣΨ
31.10.2022

Η Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΓΣΨ) ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ως ένα επιστημονικό σωματείο, με καταστατικό σκοπό την καλλιέργεια, διάδοση και ηθική κατοχύρωση της γνωστικής συμπεριφορικής σκέψης και κλινικής πράξης, έχοντας αναλάβει μέριμνα για την εκπαίδευση και πιστοποίηση ψυχοθεραπευτών και επιβλεπόντων/εποπτών στη γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, την προώθηση της μελέτης και έρευνας στη  γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και τις εφαρμογές της και την εν γένει ενίσχυση της επάρκειας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας και λειτουργικότητας ατόμων και κοινοτήτων.

Η ΕΕΓΣΨ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Συμπεριφορική και Γνωστική Θεραπεία (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies- EABCT), η οποία πλέον αριθμεί περισσότερες από 50 εταιρείες-μέλη από όλο τον κόσμο, με κοινή επιδίωξη την ηθική και επιστημονική διάδοση και κατοχύρωση της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας (ΓΣΘ).

Η ΕΕΓΣΨ πρεσβεύει από την ίδρυσή της ένα σύνολο αξιών που αντικατοπτρίζονται στις σχέσεις της και σε όλες τις δράσεις της και υπηρεσίες που παρέχει και αναπτύσσει με σκοπό την προαγωγή και ηθική κατοχύρωση της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας (ΓΣΘ). Οι αξίες αυτές παρέχουν το πλαίσιο για κάθε πτυχή του έργου της.

  • ηθική, ακεραιότητα και αφοσίωση στο έργο το οποίο παρέχει
  • επιστημονικά τεκμηριωμένη (evidence-based) θεωρητική και κλινική πρακτική στο επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο της
  • επάρκεια στην εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό προσωπικό που την παρέχει
  • σεβασμός προς όλα τα μέλη της, τους εκπαιδευόμενους της, τους θεραπευόμενους, τις κοινότητες και τους οργανισμούς που εξυπηρετεί
  • καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει προκλήσεις
  • συμπόνια και ενσυναίσθηση απέναντι σε κάθε δυσκολία
  • εκτίμηση και αποδοχή κάθε στοιχείου διαφορετικότητας

Η ΕΕΓΣΨ στέκεται απέναντι σε κάθε κακόβουλη προσπάθεια και ενέργεια που τάσσεται ενάντια σε όσα η ίδια και τα μέλη της πρεσβεύουν και προασπίζονται και σε κάθε απόπειρα αμαύρωσης του έργου και των αξιών της. Η ΕΕΓΣΨ συνεχίζει και θα συνεχίσει, ως οφείλει, το έργο της, με βασικό γνώμονα τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των αξιών της και την προώθηση των καταστατικών σκοπών και της αποστολής της διάδοσης και ηθικής κατοχύρωσης της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας (ΓΣΘ).

Η ΕΕΓΣΨ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη διαφύλαξη της, και της τιμής και υπολήψεως μελών της, από οποιεσδήποτε κακόβουλες ενέργειες, διαδόσεις, ισχυρισμούς και συμπεριφορές από οπουδήποτε και εάν αυτές προέρχονται ή εκπορεύονται στο μέτρο που αντιστρατεύονται ή υποσκάπτουν τις δράσεις και τους σκοπούς της.

Scroll to Top