Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία

Η Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΓΣΨ) προσφέρει το πρόγραμμα εκπαίδευσης της στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία εξ αποστάσεως, μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας, για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη. 

Το πρόγραμμα βασίζεται στα κριτήρια της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) και είναι πιστοποιημένο από την EABCT. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους της ΕΕΓΣΨ όλα τα απαραίτητα εφόδια, θεωρητικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά, ώστε να γίνουν επαρκείς και αποτελεσματικοί γνωστικοί συμπεριφορικοί ψυχοθεραπευτές, δουλεύοντας με ένα ευρύ φάσμα διαταραχών και ψυχολογικών προβλημάτων. 

πρόγραμμα-εκπαίδευσης-στη-γνωστική-συμπεριφορική-θεραπεία-γσθ-γσψ-εεγσψ

Παρομοίως με το πρόγραμμα δια ζώσης εκπαίδευσης, το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει τριετή διάρκεια και περιλαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και κλινική πρακτική με εντατική εποπτεία.

Το κύριο βάρος της εκπαίδευσης στη διάρκεια του πρώτου έτους είναι στη θεωρητική προετοιμασία, ενώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους και έπειτα είναι τόσο στο θεωρητικό κομμάτι, όσο και στην εποπτευόμενη κλινική πρακτική με προοδευτικά αυξανόμενης δυσκολίας περιστατικά. Η θεωρητική εκπαίδευση συνεχίζεται και στο τρίτο έτος με τη μορφή του Journal Club και με συγκριτικά μειωμένο χρόνο.

Η θεωρητική εκπαίδευση του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

  1. Ασύγχρονη εκπαίδευση: Τα θεωρητικά σεμινάρια περιλαμβάνουν βιντεοσκοπημένες διαλέξεις με ειδικούς εκπαιδευτές, εξειδικευμένους στη ΓΣΘ. Οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις διατίθενται ενότητα προς ενότητα σε εβδομαδιαία βάση μέσω της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης της ΕΕΓΣΨ και συνοδεύονται από επιπρόσθετο εκπαιδευικό υλικό (άρθρα, ερωτηματολόγια, έντυπα, κλπ.) καθώς και ένα σύντομο quiz με σκοπό την εκτίμηση της κατανόησης του περιεχομένου της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας.
  2. Σύγχρονη εκπαίδευση: Η σύγχρονη εκπαίδευση αφορά εβδομαδιαίες διαδικτυακές συναντήσεις, όπου ο εκάστοτε εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι συνδέονται ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Zoom και περιλαμβάνει συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικές με το μάθημα που έχει διδαχθεί, βιωματικές ασκήσεις (role-plays), παρουσιάσεις άρθρων, συζήτηση περιστατικών από μία ποικιλία ψυχικών διαταραχών κλπ.
  3. Εφαρμοσμένα εργαστήρια: Τα εφαρμοσμένα εργαστήρια (video workshops) διεξάγονται δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη σε τέσσερα (4) προγραμματισμένα Σαββατοκύριακα κατ’έτος (Σάββατο & Κυριακή, ώρες 09:00-14:00). Οι ημερομηνίες των video workshops ανακοινώνονται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, προκειμένου όλοι οιεκπαιδευόμενοι να μπορέσουν να παρευρεθούν. Η παρουσία είναι υποχρεωτική.

 Για τη συμμετοχή κάποιου/ας ενδιαφερόμενου/ης στο πρόγραμμα, απαιτείται:

  1. Αίτηση Συμμετοχής
  2. Διαδικτυακή συνέντευξη με την Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΓΣΨ
  3. Εγγραφή (εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή)
Scroll to Top