Πιστοποίηση εποπτών

Η EABCT δεν έχει ακόμη καταλήξει στα κριτήρια και τη διαδικασία πιστοποίησης εποπτών. Στο μεταξύ, η ΕΕΓΣΨ – μέσω της Επιτροπής Πιστοποίησης- είναι στη διαδικασία εξεύρεσης των κριτηρίων και της καλύτερης διαδικασίας πιστοποίησης εποπτών. Τα προσωρινά κριτήρια στα οποία έχει καταλήξει η Επιτροπή Πιστοποίησης της ΕΕΓΣΨ είναι:
Α. Πιστοποίηση ΓΣΘ
Β. Επαρκής κλινική εμπειρία
Γ. Πιθανή εμπειρία στην κλινική επίβλεψη (ως επιβλέπων)
Δ. Πιθανή εκπαίδευση στην επίβλεψη ΓΣΘ
Ε. Πιθανή επίβλεψη επιβλέποντα (μέσω ομαδικής επίβλεψης/ peer review).

Επιτροπή Πιστοποίησης Εποπτών:
1. Γρηγόρης Σίμος
2. Νικόλας Νικολαϊδης
3. Χριστόφορος Νεστορής

Scroll to Top