Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μία από τις δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας αφορά τη συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΚΣΣΦ), μια συνεργασία η οποία υλοποιήθηκε για πρώτη φορά την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013.

Το ΚΣΣΦ επανδρώνεται από εθελοντές ψυχολόγους, εκπαιδευόμενα μέλη της ΕΕΓΣΨ. Τα εκπαιδευόμενα μέλη της ΕΕΓΣΨ που στελεχώνουν το ΚΣΣΦ παρέχουν στους φοιτητές του Ιδρύματος ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προσωπικών και ακαδημαϊκών προβλημάτων τα οποία συναντούν στην καθημερινή φοιτητική τους ζωή.

Οι φοιτητές απευθύνονται στο Κέντρο για βοήθεια σε θέματα σπουδών, δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, προβλήματα επικοινωνίας και σχέσεων καθώς και άλλα προσωπικά προβλήματα όπως φοβίες, κατάθλιψη, διαταραχές στον ύπνο και στη διάθεση, αγχώδη και συναισθηματικά προβλήματα.

Η θεραπευτική παρέμβαση που προσφέρεται από τους ψυχολόγους του ΚΣΣΦ και εκπαιδευόμενα μέλη της ΕΕΓΣΨ αφορά είτε βραχεία συμβουλευτική παρέμβαση/ παρέμβαση σε κρίση ή σε επιλεγμένα και κατάλληλα περιστατικά μια ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεωρίας και Θεραπείας.

Η λειτουργία του ΚΣΣΦ γίνεται κάτω από την επιστημονική επίβλεψη της Ψυχολόγου, Καθηγήτριας κ. Μαρίας Πλατσίδου, και του Ψυχιάτρου, Αφ.Καθηγητή κ. Γρηγόρη Σίμου, στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Scroll to Top