Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
από την Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΓΣΨ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

EUROPEAN ASSOCIATION FOR BEHAVIORAL & COGNITIVE THERAPIES (EABCT)

EABCTLGO

Υβριδική Διδασκαλία

Δυναμική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης και σύγχρονης διδασκαλίας.

Εφαρμοσμένα Εργαστήρια

Δια ζώσης παρακολούθηση εφαρμοσμένων εργαστηρίων (video-workshops) με σκοπό την εμβάθυνση και εξάσκηση δεξιοτήτων.

Εποπτευόμενη Κλινική Άσκηση

Δια ζώσης παρακολούθηση εφαρμοσμένων εργαστηρίων (video-workshops) με σκοπό την εμβάθυνση και εξάσκηση δεξιοτήτων.

Τρέχον Πρόγραμμα

1o ΕΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2o ΕΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

3o ΕΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Scroll to Top