Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
από την Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΓΣΨ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

EUROPEAN ASSOCIATION FOR BEHAVIORAL & COGNITIVE THERAPIES (EABCT)

EABCTLGO

Υβριδική Διδασκαλία

Δυναμική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης και σύγχρονης διδασκαλίας.

Εφαρμοσμένα Εργαστήρια

Δια ζώσης παρακολούθηση εφαρμοσμένων εργαστηρίων (video-workshops) με σκοπό την εμβάθυνση και εξάσκηση δεξιοτήτων.

Εποπτευόμενη Κλινική Άσκηση

Δια ζώσης παρακολούθηση εφαρμοσμένων εργαστηρίων (video-workshops) με σκοπό την εμβάθυνση και εξάσκηση δεξιοτήτων.

Τρέχον Πρόγραμμα

ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Scroll to Top